Flyturer for å hindre skogbrann

I mai starter lokale flyklubber i Innlandet opp igjen med å fly forebyggende turer. Det er fortsatt stor skogbrannfare i Innlandet og flyturene gir mulighet for rask deteksjon av branner i skog og mark. 

Pilot Hedvig Langehaug, Gjøvik og Toten Flyklubb

Ordningen har erstattet de bemannede branntårnene som sto rundt om i fylket. Lokale flyklubber utfører oppdragene på dugnad, og får godtgjørelse for leie av fly, drivstoff og avgifter. Oppdager de brann i skog og utmark tar de bilder av det med Lokus-terminalen. Bildene og informasjonen som sendes fra flyet er også tilgjengelig for det lokale brannvesenet som rykker ut. De har dermed oversikt over brannen allerede før de kommer til stedet og kan vurdere omfang, utvikling og spredningsfare.

110-sentralen kan også sende oppdrag til flyklubbene gjennom Locus terminalen. Dermed kan de fly over området og inspisere steder der det er mistanke om skogbrann.

Les mer om hvordan 110-sentralen og flyklubbene samarbeider her