Melding om overnatting.

Dette skjemaet fylles ut og sendes til Alarmsentral Brann Innlandet hver gang skolen/barnehagen/objektet brukes til overnatting.

Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med branninstruks for overnatting og de brannsikringstiltak som finnes på skolen/barnehagen/objektet.