110 Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Innlandet fylke. Regionen er sammenfallende med Innlandet politidistrikt. Regionen har ca 379.300 innbyggere.

Alarmsentral Brann Innlandet omfatter 22 kommunale, interkommunale og regionale brannvesen, med til sammen 62 brannstasjoner, ca. 1000 brannkonstabler og over 300 brannbiler.

Operatører 110-sentralen