Kontakt oss.

Alarmsentral Brann Innlandet er samlokalisert med Politiet på Hamar.