MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  Hendelser siste uke
  DSB Rapport
 
 

VELKOMMEN TIL ALARMSENTRAL BRANN INNLANDET

 
 
 
Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker. Regionen er sammenfallende med Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter. Regionen har ca 373.000 innbyggere.
 
Elverum kommune er vertskommune for drift av regional 110-sentral for Innlandet. Elverum kommune har delegert driftsansvaret for 110- sentralen til Midt Hedmark brann og Redningsvesen IKS.
 
110-sentralen har som hovedoppgave å håndtere nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker, m.v. Sentralen har også tilknyttet ca 2750 Automatiske brannalarm-anlegg fra offentlige og private næringsbygg.
I tillegg utfører vi tilleggstjenester innenfor overvåkning og mottak av trygghetsalarmer.
 
Alarmsentral Brann Innlandet er organisert med leder av sentralen, 5 Vaktledere/Brannmestere og 7 operatører/underbrannmestere som går egen turnus. Sentralen har også egen tekniker/branninspektør. 
 

Alarmsentral Brann Innlandet har lokaler i beredskapssenteret på Elverum.

Sentralbord Tlf: 611 48 000 
 
Avd Leder Alarmsentral Brann Innlandet
Trond Brenden Tlf: 917 37 736

Seksjonsleder Alarm
Sissel S. Andreassen Tlf: 415 23 172  

Tekniker/branninspektør
Eirik Haugen Tlf: 924 12 690
 
 
Spar tid når du trenger øyeblikkelig hjelp og befinner deg et sted uten fast adresse!
Lag din egen NØDPLAKAT  for hytta