MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

VELKOMMEN TIL ALARMSENTRAL BRANN INNLANDET

 
 
 
Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker. Regionen er sammenfallende med Innlandet politidistrikt. Regionen har ca 375.300 innbyggere.
 
Elverum kommune er vertskommune for drift av regional 110-sentral for Innlandet. Elverum kommune har delegert driftsansvaret for 110- sentralen til Midt Hedmark brann og Redningsvesen IKS.
 
110-sentralen har som hovedoppgave å håndtere nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker, m.v. Sentralen har også tilknyttet ca 3300 Automatiske brannalarm-anlegg fra offentlige og private næringsbygg.
I tillegg utfører vi tilleggstjenester innenfor overvåkning og mottak av trygghetsalarmer.
 
Alarmsentral Brann Innlandet er organisert med leder av sentralen, 5 Vaktledere/Brannmestere og 7 operatører/underbrannmestere som går egen turnus. Sentralen har også egen tekniker/branninspektør. 
 

Alarmsentral Brann Innlandet har lokaler i beredskapssenteret på Elverum.

Sentralbord Tlf: 611 48000
 
Avd Leder Alarmsentral Brann Innlandet
Trond Brenden Tlf: 917 37 736

Seksjonsleder Alarm
Sissel Andreassen Tlf: 415 23 172

 
Tekniker/underbrannmester
Eirik Haugen Tlf: 924 12 690
 
 
Spar tid når du trenger øyeblikkelig hjelp og befinner deg et sted uten fast adresse!
Lag din egen NØDPLAKAT  for hytta