7200

Oppdrag årlig

4100 alarmanlegg

fra offentlige og private næringsbygg

46 kommuner

i Innlandet

110 Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Innlamndet fylke, med til sammen 375.300 innbyggere.  110-sentralen håndterer nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker, og overvåkning og mottak av trygghetsalarmer.
Alarmsentral Brann Innlandet er samlokalisert med Politiet på Hamar.
Branntips logo

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg.

Nødstilfelle: Ring 110