Mange pipebranner hittil i 2024

Halvveis i januar har Alarmsentral Brann Innlandet allerede håndterte 55 pipebranner.

Avdelingsleder ved 110-sentralen på Hamar, Jo Inge Westengen forteller at feil fyring eller rå ved som regel er årsaken til pipebrann.

– Fyrer du med fuktig ved og liten trekk så danner det seg beksot i pipa. Dette kan føre til pipebrann, sier han.

– Heldigvis er piper bygd for å kunne tåle en pipebrann, men den kan raskt spre seg til resten av huset så det er viktig å varsle brannvesenet på 110 med en gang, sier han.

– Får du en pipebrann må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Men hvis det er fyr i peisen må du ikke stenge spjeldet. Da vil røyken komme inn i rommet. Ikke sett deg selv eller andre i fare, men evakuer ut før det blir farlig å oppholde seg inne.

Westengen minner om at det kun er ren ved som skal brennes i ovner og i peisen:

– Vi ser at mange legger alt mulig rart inn i ovnen. Men melkekartonger, impregnert trevirke, avispapir og annet søppel skal ikke inn i ovnen. Brenner du dette i ovnen risikerer du både pipeskader og at det bygger seg opp sot.

– Sørg også for god trekk. Ha full trekk når du tenner opp, og juster ned trekken når det brenner først når det brenner ordentlig til veden brenner med rolige flammer. Legg på litt og litt ved, ikke pakk ovnen full, sier han.

 

110-sentralens 3 råd for å unngå pipegrann:

  • Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker i peisen eller ovnen
  • Sørg for god lufting
  • Ikke for mye eller fuktig ved