Alarm.

Alarmsentral Brann Innlandet tilbyr å motta automatiske brannalarmer og heisalarmer på vegne av samarbeidskommunene i Innlandet. Vi mottar kun slike alarmer fra deltakerkommunene, offentlige bygg og private næringseiendommer (bedrifter, sameie og borettslag).

Det lokale brannvesenet/kommunen er avtalepart, signerer avtalen og fakturerer abonnenten. Alarmsentral Brann Innlandet administrerer tjenesten. Dette omfatter oppdatering av opplysninger, utarbeidelse av kontrakt og faktureringsgrunnlag for brannvesenet/kommunen, oppfølgning av abonnent, og faktureringsgrunnlag ved unødige alarmer/utrykninger.

Type alarm:

Brannvesenet tilbyr kun mottak fra brannvarslingsanlegg og heisalarmer fra deltakerkommunene, offentlige bygg og private næringseiendommer (bedrifter, sameie og borettslag).

Krav til søker:

  • Det er kundens ansvar at 110-sentralen har en oppdatert liste over kontaktpersoner på alarmstedet (oppdateres minimum 1 gang pr år).
  • Nøkkelboks på utsiden av bygget som er tilkoblet alarmen via egen inngang på sender.
  • En sender tilkoblet alarmsentralen fra AddSecure.
  • Orienteringsplan ved siden av sentralen med detektor og soneoversikt, som skal henge lett tilgjengelig for brannvesenet. Dersom sentralen ikke er plassert ved inngangsdør skal det henge ekstra panel og orienteringsplan ved døren.
  • Godkjent merking av sentral, orienteringsplan, sprinkler, nødutganger, med mer.
  • Nøkler og adgangskort til dørene i bygget. Disse skal plasseres i nøkkelboksen.

Når alt på listen over er klart, kan du kontakte oss for å sette tilkoblingen i drift.

Husk å melde fra til oss hvis du bytter låser, kontaktpersoner eller telefonnummer.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan du ta kontakt med oss på:

  • E-post: alarm@110-innlandet.no
  • Servicetelefon alarmavdelingen: 468 21 415
  • Telefon Sissel S. Andreassen, seksjonsleder alarm: 415 23 172

Åpningstider: Hverdager kl 08.00 – 15.00

Test og service på alarmanlegg meldes på telefon 611 48 000
(Betjent 24/7)