Priser alarm.

Prisstruktur automatiske alarmmottakere

Satser for tilknytning til Alarmsentral Brann Innlandet 110/Lokalt brannvesen sine automatiske alarmmottaker ekskl. mva. med unntak av prisgruppe 6 som er inkl. mva.

Alle kommuner har samme prisstruktur, men prisen i de ulike prisgruppene besluttes lokalt.

Som kunde må du derfor gå inn i prisoversikt for gjeldene kommune for å se hvilken pris som er gjeldende for ditt alarmanlegg.