Priser alarm.

Prisstruktur automatiske alarmmottakere

Satser for tilknytning til Alarmsentral Brann Innlandet 110/Lokalt brannvesen sine automatiske alarmmottaker ekskl. mva. med unntak av prisgruppe 6 som er inkl. mva.

Pris 2024
Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 1
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.
• Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m²
939,00
Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 2
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

 • Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m²-500 m²
 • Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/forsamlingslokaler, museer, kommunale boliger
 • Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000 m²
 • Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger
 • Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger
 • Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m², gjelder ved detekterte fellesarealer
 • Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og Tinghus/rettsbygninger
 • Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter
 • Borettslag/sameie med mindre enn 20 leiligheter
 • 1870,00
  Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 3
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.
  • Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m²-1200 m²
  • Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m²
  • Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m²
  • Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger
  • Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer
  • Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m², gjelder ved detekterte fellesarealer
  • Idrettshaller
  • Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter
  • Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter
  • Garasjeanlegg inntil 5000 m²
  • Borettslag/sameie med 20-50 leiligheter
  2809,00
  Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 4
  Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.
  • Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²
  • Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²
  • Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter
  • Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter
  • Garasjeanlegg over 5000 m²
  • Borettslag/sameie med mer enn 50 leiligheter
  3748,00
  Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 5
  Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.
  • Kjøpesenter, mer enn 20 butikker
  • Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m²
  • Sykehus
  • Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²
  • Leilighetsbygg/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer
  • Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter
  4688,00
  Brannalarm, Privatbolig/leilighet/fritidsbolig, Kvartalsavgift prisgruppe 6

 • Brannalarm, forutsatt spesiell godkjenning av lokalt brannvesen
 • 1266,00
  Inkl. mva
  Brannalarm, Gårdsbruk/landbrukseiendommer, Kvartalsavgift prisgruppe 7
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

 • Brannalarm
 • 1053,00
  Innbrudd kommunale bygg, Kvartalsavgift prisgruppe 8

 • Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen
 • Prisen gjelder pr. bygg
 • 472,00
  Heisalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 9

 • Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen
 • Prisen gjelder for første heis
 • 939,00
  Heisalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 10

 • Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen
 • Prisen gjelder pr. heis
 • 472,00
  Tilknytningsgebyr brannalarm/heisalarm2926,00
  Tilknytningsgebyr heisalarm ved heis nr 2 og flere
  1463,00
  Endringsgebyr

 • Eierskifte
 • Konvertering av alarmsender
 • Endring av innganger/tillegg av innganger
 • 1170,00
  Gebyr ved unødig alarm næring
  (hverdager kl. 07.00-21.00)
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet
  5543,00
  Gebyr ved unødig alarm næring
  (hverdager kl 21.00-07.00, helger og helligdager)
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet
  11087,00
  Gebyr ved unødig alarm privat, deltidsbrannvesen
  5,7 x rettsgebyret
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet
  7279,00
  Gebyr ved unødig alarm privat, heltidsbrannvesen
  3,26 x rettsgebyret
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet
  4163,00
  Rabattsatser for storkunder:
  Kunder med 5 objekt adresser eller mer: 15 % rabatt
  Gjelder ikke tilknytningsgebyr, endringsgebyr og gebyr ved unødig alarm. (prisgruppe 11 – 17)

  Rettsgebyr gjeldende fra 01.01.2024 er kr 1 277,- dette reguleres årlig.