Priser alarm.

Prisstruktur automatiske alarmmottakere

Satser for tilknytning til Alarmsentral Brann Innlandet 110/Lokalt brannvesen sine automatiske alarmmottaker ekskl. mva. med unntak av prisgruppe 6 som er inkl. mva.

Vennligst ta kontakt med lokalt brannvesen for å få opplyst pris