Registrering av bålbrenning.

Registrering av lovlige bålbrenninger kan gjøres direkte til Alarmsentral Brann Innlandet av ansvarlig melder på telefon 611 48 000 eller med skjemaet under. Bålbrenner har alt ansvar og 110-sentralen gir ikke noen godkjenning. Bålbrenner er selv ansvarlig for å sette seg inn i lokale bestemmelser og om det kreves egen søknad til kommunen.

Selv om melding av bål eller annen type brenning er meldt til Alarmsentral Brann Innlandet, kan brannvesenet stille vedkommende økonomisk ansvarlig for en eventuell utrykning om bålet kommer ut av kontroll, eller om det kommer klager på grunn av røyk eller lignende, slik at bålet kreves slukket av brannvesenet.