Varslingsliste for alarmkunder.

Dette skjemaet fylles ut og sendes til Alarmsentral Brann Innlandet og gir oversikt over kontaktpersoner ved utløst alarm.