Presse .

Alarmsentral Brann Innlandet er samlokalisert med 112-sentralen på Hamar og dekker 46 kommuner i Innlandet fylke. Regionen er sammenfallende med Innlandet politidistrikt. Regionen har ca 379.300 innbyggere.

Alarmsentral Brann Innlandet omfatter 22 kommunale, interkommunale og regionale brannvesen, med til sammen 62 brannstasjoner, ca. 1000 brannkonstabler og over 300 brannbiler.

Pressekontakter :

Jo Inge Westengen
Avdelingsleder 110
Telefon: 979 70 418
E-post: jo.inge.westengen@110-innlandet.no

Sissel S. Andreassen
Seksjonsleder 110
Telefon:  415 23 172
E-post:    sissel.andreassen@110-innlandet.no

Alarmsentral Brann Innlandet
Vangsvegen 155, 2321 Hamar

Sentralbord: 611 48 000

E-post: post@110-innlandet.no
Twitter: @110Innlandet