Alarm.

Alarmsentral Brann Innlandet tilbyr å motta automatiske brannalarmer og heisalarmer på vegne av samarbeidskommunene i Innlandet. Vi mottar kun slike alarmer fra deltakerkommunene, offentlige bygg og private næringseiendommer (bedrifter, sameie og borettslag).

Det lokale brannvesenet/kommunen er avtalepart, signerer avtalen og fakturerer abonnenten. Alarmsentral Brann Innlandet administrerer tjenesten. Dette omfatter oppdatering av opplysninger, utarbeidelse av kontrakt og faktureringsgrunnlag for brannvesenet/kommunen, oppfølgning av abonnent, og faktureringsgrunnlag ved unødige alarmer/utrykninger.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan du ta kontakt med oss på:

  • E-post: alarm@110-innlandet.no
  • Servicetelefon alarmavdelingen: 468 21 415
  • Telefon Sissel S. Andreassen, seksjonsleder alarm: 415 23 172

Åpningstider: Hverdager kl 08.00 – 15.00

Test og service på alarmanlegg meldes på telefon 611 48 000
(Betjent 24/7)