Cecilie Bergan Stuedal

Stor skogbrannfare i Innlandet

110 Innlandet advarer om at det nå er stor fare for skog-, gress- og lyngbrann.  Alarmsentral Brann Innlandet minner om at det nå er stor fare for skig-, gress- og lyngbrann i Innlandet. – Vi på 110-sentralen oppfordrer…