Stor skogbrannfare i Innlandet

110 Innlandet advarer om at det nå er stor fare for skog-, gress- og lyngbrann. 

Meteorologisk institutts farekart for skogbrann. Oransje og rødt indikerer skogbrannfare.

Alarmsentral Brann Innlandet minner om at det nå er stor fare for skig-, gress- og lyngbrann i Innlandet.

– Vi på 110-sentralen oppfordrer alle til å tenke seg meget godt om før dere foretar dere noe som kan føre til brann. Det skal ikke mer til enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller for å starte en gress- eller skogbrann. Vi gjør vårt ytterste for å opprettholde brann og ulykkesberedskapen i disse tider, sier avdelingsleder for 110-Innlandet Jo Inge Westengen.

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i hele landet. Det gjelder også bruk av engangsgrill, forteller Westengen. Han oppfordrer til å unngå all form for åpen ild ute i terrenget.

– De som ferdes i skog og utmark kan gjøre mye for å hindre at brann oppstår. I tillegg er det viktig at alle branner blir varslet så raskt som mulig til nødnummer 110. Det er viktig at man ikke venter for lenge med å varsle, for da kan brannen komme ut av kontroll før brannvesenet rekker fram, sier Westengen.

Skogbrannfare-kartet på Meteorologisk Institutts nettsider angir nå «Høy» og «Svært høy» fare for skogbrann over hele Innlandet.
Du kan se Meteorologisk institutts farekart for skogbrann her: skogbrannfare.met.no

Anbefalinger 

  • Vær svært forsiktig med åpen ild 
  • Følg lokale myndigheters instruksjoner 
  • Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører 

Det vil være stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør.