Lokale flyklubber har i 50 år gjort en viktig jobb med skogbrannovervåking. I år har de fått nye verktøy som gjør samarbeidet med 110-sentralen og lokale brannvesen enda bedre.

Pilot Hedvig Langehaug øker turtallet på motoren og tar fart inn på rullebanen på Reinsvoll Flyplass. Hun trekker i stikka, og det lille Cessna 172 flyet tilhørende Gjøvik og Toten Flyklubb stiger rolig opp til 3500 fot over Eina, med kurs sørover.

Ved siden av Langehaug sitter Åge Ensrud. Han skal være observatør på denne turen som tar oss sørover til Roa, før vi følger vestsiden av Randsfjorden over åsen mot Valdres, videre nordover helt til Bjorli med retur over Gudbrandsdalen hjem igjen. En tur på rundt tre timer, der oppdraget er å holde utkikk etter røyk og brann.

I Innlandet har det i over 50 år vært et samarbeid mellom kommunene, Fylkesmannen og skognæringen om å drive skogbrannovervåking fra fly. Ordningen erstatter de bemannede branntårnene som sto rundt om i fylket. Lokale flyklubber utfører oppdragene på dugnad, og får godtgjørelse for leie av fly, drivstoff og avgifter.

– Her i Innlandet er det nå sju flyklubber som deltar. Foruten oss i Gjøvik og Toten Flyklubb, er Valdres Flyklubb, Gudbrandsdal Flyklubb, Elverum Flyklubb, Trysil Flyklubb, Tynset Flyklubb, og Hamar Flyklubb med og flyr disse oppdragene, forteller Ensrud.