HUSK BÅLFORBUDET MELLOM 15. APRIL OG 15. SEPTEMBER

Alarmsentral Brann Innlandet minner om at det er generelt forbud mot å tenne bål. Det gjelder også bruk av engangsgrill.

 

Spredning

Bildet viser spredningen fra en helt sikkert koselig bålstund. Det var ikke like koselig da vi kom frem og startet slukking.
Bilde: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

– Det er likevel tillatt å tenne bål der det helt klart ikke kan begynne å brenne, for eksempel der det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid, sier avdelingsleder 110, Trond Brenden.

– Men husk at den som antenner ilden er ansvarlig, dersom du brenner bål eller bruker engangsgrill. Du må da sørge for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før du forlater stedet. Dette gjelder hele året, men er ekstra viktig i vår- og sommersesongen. Er du i tvil om det er trygt, bør du la være, sier han.

Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bål- og grillplasser. Det vanligvis tillatt å bruke disse hele året, men er det stor brannfare kan kommunene innføre totalforbud mot å gjøre opp ild i naturen. Det betyr at også godkjente bål- og grillplasser kan stenges.

Brenden maner til forsiktighet også hvis du skal bruke engangsgrill:
– Engangsgriller skal alltid stå på et underlag hvor det ikke kan begynne å brenne, og de må slokkes godt, sier han.

 

Sikkerhetsregler for bruk av engangsgrill:

  • Plasser engangsgrillen stødig på et underlag som ikke kan brenne. Grillen blir svært varm på undersiden, og kan lett antenne underlaget.
  • Engangsgrillen må slokkes og avkjøles skikkelig med nok vann.
  • Etter at engangsgrillen er skikkelig slokket og avkjølt skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Er det ingen grillkasse i nærområdet må du ta med engangsgrillen hjem, og la den stå utendørs over natten før du kaster den i søppelet.
  • Tenk på miljøet – ikke kast engangsgrillen i naturen!