7 tips for riktig fyring med ved

Vedfyring gir varme, skaper en hyggelig atmosfære og kan være en kostnadseffektiv måte å holde hjemmet ditt varmt på. Imidlertid er det viktig å fyre riktig for å oppnå effektiv oppvarming og redusere faren for brann. Her er 7 tips for å fyre riktig.

 

 1. Bruk tørr ved
  Det første og viktigste trinnet for en vellykket vedfyring er å benytte tørr ved med lav fuktighetsprosent. Tørr ved brenner mer effektivt og gir mindre soting av pipe, som er hovedårsaken til pipebrann. Veden bør oppbevares i et tørt, godt ventilert område, helst under tak. Ved som har en fuktighetsprosent på 20% eller mindre anses som tørr og egnet for fyring.

 

 1. Bruk ved som er tilpasset ovnen eller peisen
  Veden du bruker bør kuttes i passende størrelser for ovnen eller peisen din. For små biter brenner raskt og gir korte perioder med varme, mens for store biter kan brenne ineffektivt og produsere mye røyk. De fleste ovner og peiser fungerer best med ved som er kuttet til lengder på 20-30 cm. Dette gir god kontroll over forbrenningen og en jevn varme.

 

 1. Tenn opp riktig
  Bruk tørre vedkubber nederst, en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gir god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen. Ikke bruk brennbare væsker som bensin eller parafin – det kan føre til farlige situasjoner.

 

 1. Sørg for god lufttilførsel
  Riktig lufttilførsel er nøkkelen til en effektiv forbrenning. De fleste ovner har mulighet for å justere luftstrømmen. Ved opptenning åpner du luftinntakene helt. Når ovnen er varm etter 10-15 minutter, kan du redusere lufttilførselen for å kontrollere varmen, men ikke så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.

 

 1. Tenk brannsikkerhet
  Sikkerhet bør alltid være en prioritet når du fyrer med ved. Ha brannslokningsutstyr, som en brannslukker, i nærheten. Unngå å forlate ilden uten tilsyn, spesielt når små barn er til stede. Hold brennbart materiale, som gardiner og møbler, borte fra ovnen eller peisen.

 

 1. Rengjør regelmessig
  Rengjøring av ovnen eller peisen jevnlig bidrar til å opprettholde effektiviteten og forhindrer opphopning av sot og kreosot. Sot og kreosot er brennbare materialer som kan føre til pipebrann. Rengjør ovnen eller peisen, samt pipen, med jevne mellomrom, og følg produsentens retningslinjer.

 

 1. La ilden brenne ut helt
  Når du er ferdig med fyringen, la ilden brenne ut helt før du forlater ovnen eller peisen. Dette bidrar til å unngå brannfarer og sikrer at det ikke er noen glør igjen som kan antenne røykkanalen eller andre materialer.

 

Vil du vite mer om trygg og sikker fyring kan du finne flere tips på hjemmesiden til  Feiermesternes Landsforening.