Ikke lov å brenne sankthansbål

Det er fortsatt skogbrannfare i innlandet. Derfor er det totalforbud mot å brenne bål.

Sankthansbål

Totalforbudet betyr at det ikke er lov til å gjøre opp ild eller tenne en grill i nærheten av utmark eller innmark. Dette gjelder også på steder med tilrettelagte grill- og bålplasser.

– Totalforbudet gjelder også for brenning av sankthansbål, sier avdelingsleder for 110-Innlandet Jo Inge Westengen, og legger til:

– De som ferdes i skog og utmark kan gjøre mye for å hindre at brann oppstår. I tillegg er det viktig at alle branner blir varslet så raskt som mulig til nødnummer 110. Det er viktig at man ikke venter for lenge med å varsle, for da kan brannen komme ut av kontroll før brannvesenet rekker fram.