Stor skogbrannfare 

Etter lite nedbør flere steder i Innlandet er det nå stor fare for gress- og lyngbrann.

Meteorologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) varsler nå stor fare for skogbrann i Innlandet.

Skogbrannfaren gjelder for deler av Østlandet, Agder og sørlige del av Rogaland. Illustrasjon: Metrologisk institutt

– 110-sentralen oppfordrer alle til å tenke seg meget godt om før dere foretar dere noe som kan føre til brann. Det skal ikke mer til enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller for å starte en skogbrann. Vi gjør vårt ytterste for å opprettholde brann og ulykkes beredskapen i disse tider, sier avdelingsleder for 110-Innlandet Jo Inge Westengen.

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i hele landet, men Westengen oppfordrer til å unngå all form for åpen ild ute i terrenget også etter 15. september.

– De som ferdes i skog og utmark kan gjøre mye for å hindre at brann oppstår. I tillegg er det viktig at alle branner blir varslet så raskt som mulig til nødnummer 110. Det er viktig at man ikke venter for lenge med å varsle, for da kan brannen komme ut av kontroll før brannvesenet rekker fram, sier Westengen.

Du kan se Meteorologisk institutts farekart for skogbrann her: skogbrannfare.met.no

Skogbrannfaren gjelder for deler av Østlandet, Agder og sørlige del av Rogaland.

Anbefalinger 

  • Vær svært forsiktig med åpen ild
  • Følg lokale myndigheters instruksjoner
  • Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Det vil være stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør.