Trygg håndtering av fyrverkeri

Fyrverkeri er eksplosiver som må brukes på en trygg og fornuftig måte. Les beskrivelsen til Norsk Brannvernforening om sikker bruk av fyrverkeri her:

Fyrverkeri

Foto: Cecilie Bergan Stuedal

1.     Forbered fyrverkerioppskyting i god tid

Gjør klart for fyrverkerioppskyting mens det fortsatt er lyst og før festen starter. Finn et egnet sted og gjør det klart til fyrverkeriet skal plasseres ut på kvelden.

Pass på at fyrverkeriet ligger utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytningen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Husk å vurdere vindforholdene.

2.     Les bruksanvisningen nøye før bruk

Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen.
For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense. Sikkerhetsavstanden kan du lese utenpå fyrverkeriet.

3.     Alle som ser på må stå på trygg og sikker avstand

Minimum sikkerhetsavstanden til fyrverkeriet.

4.     Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes og du må levere det tilbake til forhandleren.

5.     Ha et trygt underlag

Fyrverkeriet må plasseres på rett og ubrennbart underlag og støttes opp.

6.     Bruk tennstav

En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

7.     Sitt på huk, tenn lunta og gå

Etter at lunta er tent bør du umiddelbart vende ansiktet vekk og gå til sikker avstand fra fyrverkeriet.

8.     Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt ut.

9.     Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som kan medføre antennelse. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk, skal stå i 30 minutter og dynkes grundig i vann før det fjernes.

Du må aldri kaste fyrverkeri i søpla, men levere det tilbake til forhandler.

10.  Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen din, mens reaksjonstiden øker. La en edru person ta seg av oppskytningen.

 

Trygg bruk av fyrverkeri er tema i Norsk brannvernforening sin nasjonale kampanje #jegvilse. Kampanjen varer fra 27. til 31. desember.

Les mer om Norsk Brannvernforening og bruk av fyrverkeri her

 

Godt nyttår fra 110-Innlandet!