Droneomvisning på brannstasjonen

Senditfilm produsert en dronefilm fra Vestre Toten Brannstasjon som viser hva som skjer på stasjonen.

Brannstasjonen til Vestre Toten Brann og Redning

Foto: Veidekke Entreprenør AS, Bjørn Berg.

Vestre Toten Brann og Redning ble invitert til Brannmenn mot kreft Bergen for å holde et foredrag om sin nye brannstasjon. Som en del av presentasjonen fikk de laget en dronefilm.Brannmennmotkreft 2

– Vi ønsket å visualisere hva som skjer på stasjonen. Fra alarmen går, utrykning, vask av utstyr, personell og til endt innsats der mannskapene er klare for neste hendelse, sier Vestre Toten Brann og Redning.
Brannmenn mot kreft ble startet som en egen frivillig organisasjon i 2014. Brannpersonell er mer utsatt for flere type kreftformer på grunn av eksponering i og etter innsats. Brannmenn mot kreft gjør derfor en svært viktig jobb for brannpersonell i Norge. Ved å sette fokus på farene knyttet til røyk og kjemikaliedykking og eksponering, synligjør de viktigheten med å skille mellom rene og skitne soner på brannstasjonen og i brannbilene.
Jon Arne Iversen i Senditfilm har produsert og redigert filmen sammen med de ansatte på Vestre Toten brannstasjon.

Se dronefilmen her