Feiing av fritidsbolig? Husk takstige

110 innlandet minner om at også eiere av fritidsboliger må sørge for fastmontert stige eller trinn på alle tak som heller utover.

Ved feiing av boliger og fritidsboliger må det være fastmontert stige eller trinn på tak som heller utover. Dette er uavhengig av type taktekking. Feiemulighet og adkomst blir vurdert av feier på stedet. Feiing vil ikke bli utført dersom kravene til sikker adkomst både til og på taket ikke er oppfylt.

– Brannforebyggeren skal kunne utføre tilsyn og feiing av ulike fyringsanlegg til alle årstider. Under alle værforhold. Dette gjør at arbeid på tak ofte er risikofylt, og ved å tilrettelegge for sikker tilgang minsker risikoen for at feieren skader seg på jobb, sier avdelingsleder for 110-Innlandet Jo Inge Westengen.

Feierens oppgave er å rengjøre røykkanaler og gjøre uttak av sot. Dette er med på å forebygge pipebranner. En pipebrann kan oppstå når beksot eller løst sot antennes inne i pipen. Hvis forbrenningen i ildstedet har dårlig trekk eller det fyres med ved som ikke er helt tørr, vil sot bygge seg opp i skorsteinen. Det er derfor viktig å forhindre antennelse ved regelmessig rengjøring av skorsteinen.

Feieren sjekker også at fyringsanlegget er intakt og at det er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade.

 

Alle foto: Bjørn H. Stuedal