Husk brannsikkerhet i båt

110-sentralen minner om at alle fritidsbåter med overnattingsmuligheter skal ha røykvarslere og fastmontert håndslokker i tilfelle brann.

Båtbrann

– I 2020 var det 80 branner i fritidsbåter i Norge, forteller avdelingsleder ved 110-sentralen for Innlandet, Jo Inge Westengen.

Begynner det å brenne i en fritidsbåt kan, det være snakk om veldig kort tid før båten er overtent.

– Lett antennelige materialer og brannfarlig væsker og gasser, gjør at det kan stå om sekunder når det først begynner å brenne ombord. I en båt er det også begrensede rømningsmuligheter, og det gjør at situasjonen kan bli kritisk for de som er ombord, enten båten er til sjøs eller ligger fortøyd i en havn.

 

Tenk brannsikkerhet i båt:

  • Unngå søl med bensin eller olje
  • Gassanlegg, koke- og varmeapparater skal kun installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk
  • Installer røykvarsler og gassvarsler
  • Kontroller at elektriske apparater er i god stand
  • Sjekk det elektriske anlegget og pass særlig på at ledninger ikke er skadet. Kabel for tilkobling til båthavnas strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk (gummikabel) og være uten skader
  • Brannfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
  • Ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten
  • Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet
  • Vurder brannsikkerheten i gjestehavnen