Kontroller brannslokkeren – også på hytta

Brannslokkere har begrenset levetid, og det er viktig å kontrollere de jevnlig. De bør byttes ut når de er ti år. Det gjelder også på hytta.

Kontroll Av BrannslokkerAlle som eier en bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en sertifisert røykvarsler i hver etasje, og minst et pulverapparat, skumapparat, vannapparat, brannslange eller annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende kapasitet. De samme reglene gjelder for hytter og sommerhus.

– I tillegg til jevnlig egenkontroll der du sjekker at det er riktig trykk på slokkeren og at slange og munnstykke ikke er skadet, skal brannslokkeren ha kontroll av kompetent person etter fem år. Når slokkeren er ti år, skal den inn på service eller skiftes ut – selv om trykkmåleren står på grønt, forteller brannteknisk rådgiver i Ecare og brannkonstabel i Søndre Land brannvesen, Thomas Sørsveen.

 

Kvartalsvis egenkontroll:

Kontrollen utfører du selv for å sikre at håndslokkeren til enhver tid er funksjonsdyktig ved å:

  • til enhver tid å vite hvor håndslokkeren er plassert i boligen
  • sørge for at håndslokkeren er lett tilgjengelig, synlig og har bruksanvisningen vendt utover
  • kontrollere at bruksanvisningen er lesbar
  • kontrollere at håndslokkeren ikke er synlig skadet
  • kontrollere at håndslokkeren angir tilfredsstillende trykk dersom den har trykkindikator
  • kontrollere at plombering eller forsegling ikke er brutt
  • riste og snu håndslokkeren opp/ned noen ganger for å holde pulveret flytende
  • kontrollere at håndslokkeren ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen

Det er ikke spesielle krav til husbrannslanger, men Sørsveen anbefaler at du jevlig sjekker disse også.

Oversikten over bedrifter som kan kontrollere brannslokkeren kan du finne på nettstedet til Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, www.rvb.no