2889 oppdrag for brannvesenet i Innlandet første halvår

Alarmsentral Brann Innlandet har håndterte 2889 hendelser varslet til brannvesenet første halvår. 1354 av disse, eller nesten halvparten, var feilmeldinger eller falske alarmer.

Illustrasjonsfoto brann - brannvesen

Brannvesen i Innlandet rykket ut til 124 bygningsbranner i første halvår av 2021. Illustrasjonsfoto: Bjørn H Stuedal

Hans Nøkleholm

Hans Nøkleholm, fagutvikler, Alarmsentral Brann Innlandet

649 av oppdragene var utrykning til branner og branntilløp, mens 457 var utrykning til ulykker. Det var også 221 helseoppdrag og 20 oppdrag i forbindelse med bistand til politi. I 2020 håndterte Alarmsentral Brann Innlandet totalt 2840 oppdrag i samme periode.

– Det har vært litt færre brannutrykninger og helseoppdrag så langt i år, sammenlignet med samme periode i 2020, forteller Hans Nøkleholm ved 110-sentralen i Innlandet.

Av brannoppdragene var det:

  • 124 bygningsbranner
  • 135 pipebranner
  • 65 branner i personbil eller andre typer kjøretøy og maskiner
  • 91 skog- eller gressbranner

Av andre oppdrag var det:

  • 244 oppdrag i forbindelse med trafikkulykker
  • 36 oppdrag i forbindelse med andre ulykker/redning
  • 64 oppdrag i forbindelse med forurensning

169 av feilmeldingene eller falske alarmer var fra ECall. Landets 110-sentraler bruker mye tid på å håndtere slike unødige alarmer fra nye bilar. I fjor måtte brannvesenet håndtere 4405 slike alarmer på landsbasis.

– Vi har eksempler på at bileiere bruker SOS-knappen fordi de har gått tom for strøm eller fordi de vil bestille bergingsbil, sier Nøkleholm.

 

Campingbranner
Det var også 4 branner i bobil/campingvogn og en båtbrann i første halvdel av 2021. Nøkleholm påpeker viktigheten av å tenke brannsikkerhet på ferieturen, enten den er til lands eller på vannet.

– På camping bor vi tett, omgitt av lett antennelig materialer. I kombinasjon med åpen flamme, grill, propan og elektriske apparater øker det risikoen for brann. Det samme gjelder i båt, og begynner det å brenne i en fritidsbåt kan, det være snakk om veldig kort tid før båten er overtent, sier Nøkleholm.

 

Røykvarsler og slokker
Han minner om at alle campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler og minimum ett pulverapparat på 2 kg. Ligger du fast på en campingplass bør du ha 6 kg. slukker i campingvogna eller bobilen. Har du spikertelt gjelder forskrift om brannforebygging, som også krever 6 kg. slukker. Alle fritidsbåter med overnattingsmuligheter skal ha røykvarslere og fastmontert håndslokker i tilfelle brann

– Røykvarsler redder liv, også i ferien. Monter røykvarsler og sjekk at den fungerer. Bytt batteri én gang i året, slik som i røykvarsleren hjemme. I bobil, campingvogn og båt bør du også ha gassvarsler. Den skal plasseres så lavt som mulig. Skal du sove i telt anbefaler vi at du tar med en reiserøykvarsler, sier Nøkleholm.