Unngå brann på campingturen

Camping-ferie er populært, og med mange besøkende på campingplassene er det viktig å tenke brannsikkerhet. 

Campingtur Romsdalen

Camping-ferie er populært, men tenk brannsikkerhet når du legger ut på tur i sommer.

I 2020 var det hele 63 campingbranner i Norge, en økning fra foregående år hvor det i snitt har vært 45 branner. Dessverre har flere av disse vært dødsbranner. Med enkle grep kan du imidlertid redusere risikoen og bedre brannsikkerheten.

– På camping bor vi tett, omgitt av lett antennelig materialer. I kombinasjon med åpen flamme, grill, propan og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier sier Jo Inge Westengen, avdelingsleder 110 Innlandet.

 

Hold avstand
En campingbrann kan spre seg raskt, derfor er det ekstra viktig å overholde kravet om minst tre meter sikkerhetsavstand mellom campingenhetene. I nye forskrifter som gjelder fra 2022, er kravet fire meter mellom alle campingenheter på campingplasser.

– Avstandskravet er satt for å begrense spredningen ved brann. Med økt avstand øker også tiden du har på å komme i sikkerhet. Vær kritisk når du velger av campingplass og still krav til brannsikkerheten. Sjekk at campingplassen overholder avstandskravet, oppfordrer Westengen.

 

Brannslukker og røykvarsler
Han minner om at alle campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler og minimum ett pulverapparat på 2 kg. Ligger du fast på en campingplass bør du ha 6 kg. slukker i campingvogna eller bobilen. Har du spikertelt gjelder forskrift om brannforebygging, som også krever 6 kg. slukker.

– Røykvarsler redder liv, også i campingvogn og bobil. Monter røykvarsler i taket, og sjekk at den fungerer. Bytt batteri én gang i året, slik som i røykvarsleren hjemme. I bobil og campingvogn skal du også ha gassvarsler. Den skal plasseres så lavt som mulig. Skal du sove i telt anbefaler vi at du tar med en reiserøykvarsler, sier Westengen.

 

Brannvernforeningen har disse brannsikre campingtipsene:

 • Vær kritisk ved valg av campingplass og still krav til sikkerheten. Man bør gjøre seg kjent med campingplassens branninstruks og hvor man finner brannslokkeutstyr.
 • Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt.
 • Ha fungerende røykvarsler i campingvognen og bobilen
 • Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum ett pulverapparat på 6 kg lett tilgjengelig.
 • Plasser grill og kokeapparater på utsiden av teltet, minst 1 meter fra teltduken.
 • Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer.
 • Ha gassdetektor i campingvognen og bobilen.
 • Vær forsiktig ved bruk av rødsprit.
 • Sørg for at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
 • Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt.
 • Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anviste plasser.

>>> Les mer om brannsikker camping på Brannvernforeningens nettsider