Grilling og bålbrenning

Nå på starten av sommersesongen er det mange som vil sitte ute og kose seg med grillmat. Men for å unngå ulykker og branner er det visse forholdsregler du bør ta.

Engangsgrill

Plasser engangsgrillen stødig på et ubrennbart underlag. Grillen blir svært varm på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget. (Foto: Shutterstock)

Kaffelars

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark. (Foto: Bjørn H Stuedal)

Bålbrenning:
– Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplass. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, sier Jo Inge Westengen, avdelingsleder 110 Innlandet.

– Bålet må ikke være for stort, og du må aldri forlate et bål som ikke er hundre prosent slokket. Slokk bålet innen mørkets frembrudd for å forhindre unødige brannmeldinger til brannvesenet.

Bålforbudet gjelder også bruk av engangsgrill eller andre bål- eller peisinnretninger som settes direkte på bakken, forteller Westengen:

– Skal du bruk engangsgrill må det være god avstand til bygninger og annet brennbart materiale, og det er viktig å ha rikelig med slokkevann i nærheten.

 

 

 

Gassgrill

Ved bruk av gassgrill er det viktig å lese bruksanvisningen. (Foto: Adobe Stock)

Grilling:
Glødende grillkull har en temperatur på ca. 700 grader. Engangsgrillen er varm lenge etter bruk og må ikke kastes i søppelbeholder før den er helt kald. Det beste er å avkjøle grillen med vann.

Ved bruk av gassgrill er det viktig å lese bruksanvisningen. Får du mistanke om lekkasje må gasstilførselen stenges og eventuell åpen ild slokkes. Når grillen ikke er i bruk, stenges gassflaskens ventil, og helst bør flasken kobles fra.

 

Gode råd ved grilling:

  • Plasser grillen støtt, på ubrennbart materiale, samt i betryggende avstand fra brennbart materiale
  • La ikke barn være alene med grillen
  • Bruk kun godkjent tennvæske, og ikke bruk tennvæske etter at grillen er tent
  • Ha alltid slokkemiddel i nærheten
  • Ha kontinuerlig kontroll med grillen etter at den er tent
  • Aske fra grillen må tømmes i ubrennbar beholder med lokk

 

Viktig om engangsgrill:
Plasser engangsgrillen stødig på et ubrennbart underlag. Grillen blir svært varm på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget.

Etter at engangsgrillen er skikkelig slokket og avkjølt skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Du finner informasjon om hvor disse er på din kommunes nettsider.

Er det ingen grillkasse i nærområdet må du ta med engangsgrillen hjem, og la den stå utendørs over natten før du kaster den i søppelet. Tenk på miljøet – ikke kast engangsgrillen i naturen!

 

JO INGE WESTENGEN

Jo Inge Westengen, avdelingsleder 110 Innlandet. (Foto: Bjørn H Stuedal)

Du er selv ansvarlig
– Ved bålbrenning, grilling med engangsgrill og lignende er det du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Det er alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Er du usikker på om du kan tenne opp ild, så ikke gjør det, oppfordrer Westengen.