Ett av Alarmsentral Brann Innlandets siste pressebilder ble nylig premiert med “Highly Commended” i en stor, internasjonal fotokonkurranse i Storbritannia.

Pressebilde premiert

Alarmsentral Brann Innlandet har en serie høyoppløselige bilder som tilbys presse og media for fri bruk. Nylig ble ett av disse premiert med “Highly Commended” i The Societies of Photographers store, internasjonale fotokonkurranse i kategorien “Press and PR”. Bildet er tatt av Bjørn H Stuedal under en røykdykker-øvelse med mannskaper fra Søndre Land Brannvesen.

Pressebildene som media kan bruke fritt, finner du her