Skogbrannfaren er vel over nå………., eller er den det?

Jakt og bål hører sammen, men vi må fortsatt bruke hodet.

Kaffelars

Jakt og bål hører sammen, men vi må fortsatt bruke hodet

Av: Trond Joar Kjenstadbakk
Brannsjef, Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Trond Joar KjenstadbakkHøsten er tiden for fjellturer og jakt i vår flotte natur. Generelt er folk forsiktige med bålfyring i sommerhalvåret hvor det er varmt og tørt. Høsten fører med seg kaldere kvelder og netter, og vår fantastiske natur pynter seg med både skoddebanker og duggdråper. Da er det lett å tenke at faren med bål ikke er så stor. Men da vil vi minne om at det generelle bålforbudet i Norge er gjeldende til og med 15. september, og i det ligger det at det i utgangspunktet ikke er lov til å tenne bål, eller bruke faste bål- og grillplasser, engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende, hvis det åpenbart ikke kan medføre brann. Røyking vil også kunne betegnes som en aktivitet som kan starte en skogbrann. Det er den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann og aktsomhetsplikten er gjeldende for alle, noe som betyr at den eller de som tenner ild har ansvaret! På bakgrunn av store lokale variasjoner, kan ikke brannvesenet gi tillatelse eller dispensasjon i enkelt tilfeller.

I Norge har vi en lang tradisjon med høstjakt på både fugl, småvilt, rein og elg. Det hører vel også med i denne tradisjonen å tenne et godt kaffebål, eller å steike flesk på steikepanna.

Det kan vi fortsatt gjøre, men vi i brann og redning har en sterk oppfordring og bønn til våre innbyggere. Sørg for at bålkosen du helt sikkert har fortjent – også blir kos etter at du har forlatt området. Ikke forlat et bål uten at du har forsikret deg om at det slukket. Det skal overraskende mye vann til for å slukke det helt, hvis varmen har fått satt seg i røtter eller ned i bakken.

Mange er sikkert lei av høre på advarsler om bålbrenning, men så lenge vi opplever at det ikke tas på alvor av alle, er det vår jobb å fortsette å poengtere problemstillingen.

For å gi rykende ferske eksempler legger vi med bilder fra en utrykning vi hadde i Engerdal tirsdag 1.september 2020 – etter at et bål var forlatt uten at det var slukket godt nok.

Vi har store områder med flott skog i Innlandet – så dersom et slikt tilfelle får utvikle seg kan spredningen og konsekvensen bli stor.

Våre mannskaper har av og til en meget krevende oppgave med å ta seg inn til flere av disse områdene, da de ofte ligger langt fra vei. Så neste gang du har kost deg med et fint bål – vær så snill å slukk eller dynk bålet med vann. Det krever så lite innsats sett i forhold til at brann og redning skal bruke store ressurser i timesvis med innsats for at du ikke slukket bålet skikkelig.

Generelt bålforbud
Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
Hjemmel til forvaltning av forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Midt-Hedmark brann- og redning IKS vil ønske alle våre innbyggere og tilreisende en flott høst enten på tur etter nye opplevelser eller på jakt i vår nydelige natur. Har bare en liten bønn om å hjelpe oss å ivareta det fine vi har rundt oss. Det koster så lite – men betyr så mye! Tusen takk for hjelpen.

 

 

Arnested

Bildet viser sannsynlig arnested for brannen i Engerdal. Legg merke til at det tilsynelatende er tilrettelagt med steiner og avskjerming.
Bilde: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

 

Spredning

Bildet viser spredningen fra en helt sikkert koselig bålstund. Det var ikke like koselig da vi kom frem og startet slukking.
Bilde: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS