Aksjon Boligbrann

Desember og januar er de mest utsatte periodene for boligbranner.

Brannmann - illustrasjonsbilde

Foto: Bjørn H. Stuedal

Aksjon Boligbrann er den årlige nasjonale kampanjen som holdes i desember med mål om å øke brannsikkerheten. Aksjonen har fokus på røykvarslere, slokkemidler, rømningsveier og trygg adferd.

– Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og økt bruk av elektronikk, ofte under påvirkning av alkohol, øker risikoen for boligbranner, sier avdelingsleder for 110-Innlandet Jo Inge Westengen.

 

Røykvarslerdagen

Røykvarslerdagen den 1. desember markeres hvert år som en del av Aksjon Boligbrann.

– De fleste har røykvarslere, men de glemmer ofte å kontrollere de. Derfor oppfordrer vi til å bruke Røykvarslerdagen til å bytte batteri og teste røykvarslerne. Husk også at røykvarsleren bare har en levetid på ca.10 år og du bør derfor bytte den ut med jevne mellomrom, sier Jo Inge.

Representanter fra brannvesenet er på Røykvarslerens dag ute for å prate med folk og for å oppfordre til å bytte batteri og teste røykvarslerne. Besøket er ikke en kontroll, men ment som et tilbud om veiledning og informasjon. Det er frivillig å slippe inn brannvesenet når de ringer på døren. Brannvesenets representanter er alltid kledd i uniform og med synlig legitimasjon i forbindelse med besøket. Aksjonen gjennomføres som oftest to kvelder i løpet av den første uka i desember.