– Dropp engangsgrillen

Brannvernforeningen anbefaler å droppe engangsgrillen i sommer.

Engangsgrill

– Uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien er det viktig å tenke på brannsikkerheten. Befinner du deg på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i egen hage vil ulike sikkerhetsgrep sørge for en brannsikker sommer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

– Når du er på tur anbefaler vi alltid at du har med en reiserøykvarsler. Denne fås kjøpt på ulike sikkerhetsbutikker på nett og hos velassorterte elektronikkbutikker, og vil gi en ekstra trygghet om dette mangler der du skal bo. Reiserøykvarsleren plasseres så høyt som mulig i rommet, slik at røyk detekteres så raskt som mulig ved et eventuelt branntilløp.

Her er Brannvernforeningens råd for en brannsikker sommerferie:

 

Grilltips
Gjennom sommeren går grillen varm, enten man sverger til gass, kull eller har elektrisk grill. Bruk av åpen flamme, grill, elektriske apparater og gass kan medføre en brannrisiko, og det er derfor noen ting man bør være ekstra nøye med før, under og etter matlagingen. Dersom du bruker gassgrill, er det viktig å med jevne mellomrom sjekke gasskoblingen og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Unngå å sette gassflasken under grillen, og plasser den slik at du lett har tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov. Når det gjelder kullgrill er det viktig at denne står stødig, og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i restavfallet. Når asken kastes, er det også lurt å fukte den med vann og knyte posen godt igjen.

 

Dropp engangsgrillen
Vi mener engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den. Prioriter å grille på tilrettelagte plasser med en grill som kan gjenbrukes, der dette er mulig. Dersom du benytter engangsgrill er det viktig at denne står på et ubrennbart underlag, da grillen blir svært varm på undersiden. Etter at grillen er skikkelig slokket og avkjølt skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Informasjon om hvor man finner slike grillkasser finner du på din kommunes nettsider.

 

Campingferie
– På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og uvante omgivelser ofte omgitt av lett antennelig materialer. I kombinasjon med bruk av åpen flamme, grill, gass og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier Søtorp.

For mange er sommerferie synonymt med camping. Er du blant de ferieglade turistene som skal tilbringe hele eller deler av ferien på campingplass vil noen enkle grep gjøre campinglivet trygt og godt. Vær kritisk ved valg av campingplass og still krav til sikkerheten. Gjør deg kjent med campingplassens branninstruks og hvor du finner brannslokkeutstyr. Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt. Alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler og minimum ett pulverapparat på 2 kg. Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum ett pulverapparat på 6 kg lett tilgjengelig. Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anviste plasser.

 

Hytteferie
Idet man ankommer hytta er man i feriemodus, og da er kanskje ikke brannvern det første man tenker på. Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Husk å sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk, da batteriet kan ha gått helt tomt mens du var hjemme. Benytter du gass på hytta bør utstyr og slanger sjekkes jevnlig.

 

Båtliv
Båtsalget i Norge har eksplodert etter at pandemien gjorde sitt inntog i 2020, og båtforhandlere melder om en enorm etterspørsel. I år som i fjor er det mange nye båteiere på sjøen, og det kan bli trangt om plassen i havnene. Noen enkle tips kan sørge for en brannsikker båtferie. Jevnlig vedlikehold av båtens el- og drivstoffanlegg anbefales, slik at du tidlig oppdager eventuelle lekkasjer eller feil. Stopp motoren ved fylling av drivstoff, og unngå søl av brennbare væsker.

– I tillegg til et lett tilgjengelig brannslokkeapparat, anbefaler vi at alle båter som benyttes til overnatting har en fungerende røykvarsler. Sørg for å ha gassvarsler og CO-varsler i båten dersom det benyttes gass, og følg bruksanvisningen nøye, sier Rolf Søtorp.

 

Førstehjelp ved brannskader
Skulle uhellet være ute vil rask og riktig førstehjelp forebygge alvorlige senskader. Pådrar man seg en brannskade er det viktig å kjenne til 20-20 regelen. Kjøl ned brannskaden med 20 graders vann i 20 minutter, og ring 113 ved mistanke om alvorlig skade.

 

>> Les mer om branntips fra Norsk Brannvernforening her