Lokale flyklubber på vingene for å hindre skogbrann

I mai er lokale flyklubber igjen på vingene for å drive skogbrannovervåking fra fly.

Skogbrannflyet

Skogbrannovervåking, her fra områdene ved Randsfjorden. (Alle foto: Bjørn H Stuedal)

Lokale flyklubber har siden 1970 gjort en viktig jobb med skogbrannovervåking, i et samarbeid mellom kommunene, Statsforvalteren og skognæringen. Flyovervåkingen koordineres av 110-sentralen på Hamar, og har erstattet de bemannede branntårnene som tidligere sto rundt om i fylket. Flyklubbene utfører oppdragene på dugnad, og får godtgjørelse for leie av fly, drivstoff og avgifter.

I 2020 fløy de lokale flyklubbene til sammen 67 turer der de holdt utkikk etter røyk og brann – både som planlagte, faste overvåkingsturer og turer der de ble sendt ut for å sjekke konkrete meldinger om røyk eller branntilløp.

Skogbrannflyet

Observatøren i skogbrannflyet har god oversikt.

– Her i Innlandet er det sju flyklubber som deler på oppdragene: Gjøvik og Toten Flyklubb, Valdres Flyklubb, Gudbrandsdal Flyklubb, Elverum Flyklubb, Trysil Flyklubb, Tynset Flyklubb, og Hamar Flyklubb, forteller fagutvikler Jo Inge Westengen i 110 Innlandet.

De sju klubbene flyr tre faste overvåkningsruter, som til sammen dekker de ulike delene av innlandet. Rutene flys fast i perioder med stor skogbrannfare, fra mai til september. I tillegg er flyene på vingene for å kontrollere etter tordenvær og lynnedslag, og bistår brannvesenet med oversikt fra lufta ved andre hendelser.

Skogbrannflyet

Locus navigasjonssystemet står i direkte kontakt med 110-sentralen

Flyene er utstyrt med et Locus navigasjonssystem som står i direkte kontakt med brannvesenets 110-sentral. Den har ikke bare kartvisning, men også kamerafunksjon. Når det tas bilder fra flyet, blir de sendt direkte til operatørenes skjermer på 110-sentralen, med posisjons-data. Dermed blir det ingen misforståelser om hvor brannen er og lettere for lokalt brannvesen å rykke ut. Bildene og informasjonen som sendes fra flyet er også tilgjengelig for det lokale brannvesenet som rykker ut. De har dermed oversikt over brannen allerede før de kommer til stedet og kan vurdere omfang, utvikling og spredningsfare.

– Det betyr mye for overvåkingen av skogen og gir en raskere varsling og bedre stedsangivelse, sier Westengen.

Han minner om at det allerede nå er flere deler av fylket der det er stor fare for lyn, gress og skogbrann:
– Innlandet fylke er stort, og selv om det ennå er nærmest full vinter i fjellområdene, er det faktisk bart og veldig tørt i mange områder i sør. Så her er det all grunn til å være forsiktig med bål- og bråtebrenning. Fra 15. april er det også generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark, sier han.