Bålbrenning og grilling

Våren kan i mange tilfeller sees på som starten av sommersesongen og mange ønsker dermed å sitte ute og kose seg med grillmat. Men for å unngå ulykker og branner er det visse forholdsregler man bør ta.

Bålbrenning:
Generelt er det forbud mot å tenne bål i eller i nærheten av utmark i perioden 15. april til 15. september uten tillatelse fra det lokale brannvesenet. Dette gjelder også bruk av engangsgrill eller andre bål- eller peisinnretninger som settes direkte på bakken. Det bør være god i avstand til bygninger og annet brennbart materiale, og det er viktig å ha rikelig med slokkevann i nærheten. Bålet bør ikke være for stort, det er bedre å kaste på mer ved etter hvert.

Forlat aldri et bål som ikke er hundre prosent slokket, og slokk bålet innen mørkets frembrudd for å forhindre unødige brannmeldinger til brannvesenet.

 

Grilling:
Glødende grillkull har en temperatur på ca. 700 oC og hvert år påføres mange mennesker, særlig barn, alvorlige brannskader under grilling. Engangsgrill er varm lenge etter bruk og må ikke kastes i søppelbeholder før den er helt kald. Det beste er å avkjøle grillen med vann.

Ved bruk av gassgrill er det viktig å lese bruksanvisningen. Får man mistanke om lekkasje må gasstilførselen stenges og evt. åpen ild slokkes. Når grillen ikke er i bruk stenges gassflaskens ventil, og helst bør flasken kobles fra. Det er lov å oppbevare 55 l (22 kg)  propan i bolig eller garasje, men ikke i kjeller eller på loft.


Gode råd ved grilling:

  • Plasser grillen støtt, på ubrennbart materiale, samt i betryggende avstand fra brennbart materiale
  • La ikke barn være alene med grillen
  • Bruk kun godkjent tennvæske, og ikke bruk tennvæske etter at grillen er tent
  • Ha alltid slokkemiddel i nærheten
  • Ha kontinuerlig kontroll med grillen etter at den er tent
  • Aske fra grillen må tømmes i ubrennbar beholder med lokk