Stor skogbrannfare

Portrett H.M. Søfferud i utrykningsutstyr

Det er nå stor skogbrannfare på Sørlandet og Østlandet.

Med det tørre varme sommerværet vi har nå er det viktig at alle oppfører seg slik at det ikke oppstår brann i skog og mark. Det skal ikke mer til enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller i naturen for å starte en skogbrann.

Brannvesenet/110 sentralen overvåker faren for skogbrann i Oppland og Hedmark og vil samarbeid med fylkesmannen vurderer kontinuerlig hvilke beredskapstiltak som bør settes inn, for å hindre branner. Oppland og Hedmark blir overvåket av fly, så lenge skogbrannindeksen er over 70, som er «Meget stor skogbrannfare»


Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, men også gnister fra jernbane og lynnedslag fører til skogbranner. Den eneste naturlige kilde til skogbrann er lynnedslag.

Folk som ferdes i skog og utmark kan gjøre mye for å hindre at brann oppstår, og i startfasen kan de fleste branner bekjempes med enkle midler.

Alle branner må varsles så raskt som mulig til nødnummer 110. Det er viktig at man ikke venter for lenge med å varsle, da kan brannen komme ut av kontroll før brannvesenet rekker fram.

Statens skogbrannhelikopter er i beredskap fra 15. april til 15. august

Skogbrannhelikopteret er normalt plassert på Kjevik første del av beredskapsperioden og på Kjeller resten av beredskapsperioden. Dersom skogbannfaren er høy i andre deler av landet kan skogbrannhelikopteret være stasjonert på andre baser.

 

Kommunalt ansvar
– Håndtering av skogbrann er et kommunalt ansvar, men Staten vil yte bistand i de tilfeller hvor skogbranner får et vesentlig større omfang enn hva den alminnelige beredskapen kan håndtere. Utgiftene i forbindelse med bruk av skogbrannhelikopter og Sivilforsvaret dekkes av staten, mens Hovedredningssentralen for Sør-Norge koordinerer bruken av skogbrannhelikopter.