Skogbrannøvelse i Elverum

Grunnkurs skogbrann gjennomføres i Elverum i uke 37 der det også blir en øvelse med fysisk brann og bruk av skogbrannhelikopter.

Skogbrann

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS gjennomfører nasjonalt grunnkurs i skogbrann på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i uke 37, tirsdag 14. september til torsdag 16.september i Elverum.

Kurset vil ha elever fra Innlandet, Møre og Østlandet, og det er 13 elever på kurset.

To dager vil være teorietiske emner som gjennomføres ved beredskapsentret i Elverum, mens det onsdag 15.september vil være en praktisk dag ved Langholsveien øst for Hornmoen. Den praktiske dagen vil innebære noe røyk, da det skal øves på fysisk brann. I tillegg vil det være noe helikopteraktivitet i forbindelse med den praktiske dagen.

Glommen/Mjøsen skog stiller i samarbeid med skogeier øvingsområdet til disposisjon for øvelsen. Nok et eksempel på et tett og godt samarbeid mellom skognæringen og brann&redning i Innlandet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap støtter gjennomføringen med ett helikopter som vil delta i øvelsen onsdag.

Det vil derfor bli noe trafikk til øvingsområdet, røykutvikling og diverse aktivitet ved øvingsområdet onsdag 15. september. I tillegg vil det være helikoptertrafikk i samme området. Langholsveien vil være merket i begge retninger med «Øvelse».