Stor skogbrannfare

Selv om sommeren er på hell, er det fortsatt tørt og stor brannfare. 110 Innlandet maner til forsiktighet med åpen ild i skog og mark.

Skogbrann

En sommer med tørt vær og lite nedbør har ført til at det er økt fare for skogbrann. Meteorologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) varsler nå om moderat til stor fare for skogbrann i Innlandet.

– Med det tørre varme sommerværet vi har nå er det viktig at alle oppfører seg slik at det ikke oppstår brann i skog og mark. Det skal ikke mer til enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller for å starte en skogbrann, sier avdelingsleder ved 110-sentralen for Innlandet, Jo Inge Westengen.

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i hele landet, men Westengen oppfordrer til å unngå all form for åpen ild ute i terrenget også etter 15. september.

– De som ferdes i skog og utmark kan gjøre mye for å hindre at brann oppstår. I tillegg er det viktig at alle branner blir varslet så raskt som mulig til nødnummer 110. Det er viktig at man ikke venter for lenge med å varsle, for da kan brannen komme ut av kontroll før brannvesenet rekker fram, sier Westengen.

Du kan se Meteorologisk institutts farekart for skogbrann her: skogbrannfare.met.no