Stor fare for lyng-, gress- og skogbrann

Det er nå stor skogbrannfare i Innlandet og 110-sentralen ber alle være spesielt forsiktige på Sørlandet og Østlandet. Senest tirsdag brant det i terrenget på Aurdalsåsen i Valdres.

JO INGE WESTENGEN

– Med det tørre varme sommerværet vi har nå er det viktig at alle oppfører seg slik at det ikke oppstår brann i skog og mark. Det skal ikke mer til enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller for å starte en skogbrann, sier avdelingsleder ved 110-sentralen for Innlandet,  Jo Inge Westengen.

Tirsdagens brann på Aurdalsåsen var mest sannsynlig forårsaket av lynnedslag.

– Lynnedslag er det vanskelig å gjøre noe med, men ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann, forteller Westengen.

De som som ferdes i skog og utmark kan gjøre mye for å hindre at brann oppstår. I tillegg er det viktig at alle branner blir varslet så raskt som mulig til nødnummer 110. Det er viktig at man ikke venter for lenge med å varsle, for da kan brannen komme ut av kontroll før brannvesenet rekker fram, sier Westengen.