Planlegger du å brenne større Sankthansbål til helgen?

Planlegger du å brenne større Sankthansbål til helgen? Da ber vi om at du informerer Alarmsentral Brann Innlandet på telefon 611 48 000 samme dag som brenning.

På den måten kan vi unngå unødvendige utrykninger og holde oversikt over hvor og når det brennes bål, og hvem som er ansvarlig for aktiviteten.

 

Her er noen huskeregler til en trygg sankthansfeiring med bål:

  • Alarmsentral Brann Innlandet gir ikke tillatelse. Brenningen må utføres forsvarlig og foregår på eget ansvar.
  • For å unngå unødvendige utrykninger ved større sankthansbål, varsles: Alarmsentral Brann Innlandet på tlf.: 611 48 000 samme dag som brenning
  • Tillatelse skal være innhentet av grunneier
  • Vær og vindforhold må vurderes! Er dette forsvarlig?
  • Det må være god avstand til vegetasjon og bygninger
  • Det skal være en edruelig person som har ansvar for brenningen
  • Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig
  • Ansvarlig bør ha tilgjengelig mobiltelefon. Telefonen bør også kunne benyttes til varsling av brannvesenet
  • Bruk kun rent trevirke. Det er ikke tillatt å brenne avfall, bygningsmaterialer, plast, olje, andre petroleumsprodukter eller kjemikalier
  • Det må sørges for nødvendig etterslokking og etterkontroll.

Alarmsentral Brann Innlandet ønsker alle en trygg og fin feiring av sankthansaften