MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

BOLIGALARM

I 2006 ble alle avtaler med vaktselskap sagt opp med virkning fra 1. januar 2007 og samtlige var invitert til å tegne nye avtaler. Ta kontakt med ditt vaktselskap for å undersøke om det har avtale med ditt lokale brannvesen om direkte utrykning og priser på denne tjenesten.
 

Mange boliger har i dag direkte overføring av brannalarm til vaktselskap. Grunnen kan til det kan være ulike, men overføring til vaktsselskap som har avtale med lokalt brannvesen om direkte utrykning er et fornuftig tiltak som kan redusere kostnadene fordi skadene blir mindre ved uhell, og det kan utløse rabatt på forsikringspremien.

 

Med overføring av alarmen til vaktselskap som har avtale med lokalt brannvesen er du sikret tidlig utrykning og innsats uten at noen andre har undersøkt årsaken til alarmen.

 

Forsikringsselskapene har rabattordninger. Dette forholdet må du selv avklare med sitt selskap i hvert enkelt tilfelle.

 

Ved problemer med unødige alarmer kan 110-sentralen og/eller brannvesen gi tips på løsninger.

 

Det anbefales og kan også være et krav fra vaktselskapet om at det monteres en nøkkelsafe. I nøkkelsafen legges nøkler til huset slik at vaktselskapet/brannvesenet kan låse seg inn og ikke trenger å skade dører for å komme inn i huset og innvendige rom.

 

Resultatet er reduserte skader og penger spart. Ta kontakt med ditt vaktselskap eller lokale brannvesen for mere informasjon.