MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

PILOTPROSJEKT MED FELLES NØDNUMMER I DRAMMEN

Av Trond Brenden 
24.02.2012
 
-

Pilotprosjekt med felles nødnummer i Drammen

Regjeringen har besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt i Drammen for å prøve ut ett felles nødnummer og felles nødsentraler for brannvesen, politiet og helsetjenesten.

Publisert 22.02.2012 - 14:36 | Oppdatert 22.02.2012 - 15:29

Før en endelig beslutning om en eventuell gjennomføring av dette i hele landet, vil regjeringen prøve ut en eller flere modeller i pilotprosjektet. I Drammen ligger forholdene godt til rette for å gjennomføre et slikt pilotprosjekt. Som det eneste stedet i landet er nødsentralene for både brannvesen, politiet og helsetjenesten allerede samlokalisert.

– Det skal være enkelt for befolkningen å melde om og å få bistand i nødsituasjoner. Med dette pilotprosjektet får vi prøvd ut hvordan en ordning med ett felles nødnummer vil virke og hvordan akutt innsats kan iverksettes fra en felles sentral, sier justisminister Grete Faremo.

Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

-