MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

STRØMUTFALL FOR NØDNETT UNDER EKSTREMVÆRET «DAGMAR»

Av Trond Brenden 
26.01.2012
 
Enkelte basestasjoner i Nødnett ble rammet av strømutfall under ekstremværet «Dagmar»
-

Alle basestasjonene i Nødnett er avhengige av kontinuerlig strømforsyning. Det er derfor installert reserveløsninger som muliggjør drift ved brudd i den normale strømforsyningen. Noen sentrale basestasjoner har 48 timers batteritid/dieselaggregater, noen har 8 timers batteritid, mens de resterende har 4 timer. For basestasjonene med fire timers reservebatteridrift ble det tidligere i høst besluttet å gi en generell oppgradering til åtte timer.


Strømutfall

Under ekstremværet «Dagmar» julen 2011 falt strømmen ut i en del områder på det sentrale Østlandet. Det medførte at en del basestasjoner gikk over på reservestrøm. For noen av basestasjonene var strømutfallet så langvarig at reservestrømkapasiteten ble oppbrukt.

Dette førte til redusert dekning i enkelte områder. Kvelden 26. desember var alle basestasjoner med unntak av én i normal drift igjen.

Nødnett er bygget opp med til dels overlappende dekning, slik at et gitt område har dekning fra mer enn en basestasjon. Dette medfører at brukerne ikke nødvendigvis mister dekningen dersom én basestasjon går ut av drift.

Nødnett kommer til resten av landet

Nødnett finnes foreløpig bare i det sentrale østlandsområdet, men skal bygges ut i resten av landet også, etter planen i løpet av 2015. Når enkelte medier 27. desember varsler at Nødnett ikke fungerte på Nord-Vestlandet, er det misvisende. Nødnett er ennå ikke bygget ut på Nord-Vestlandet. Det kan virke som om problemet som beskrives i oppslagene er at publikum ikke kommer frem til nødmeldesentralene via telefonnummer 110, 112 eller 113. I noen saker kan det også dreie seg om feil ved de eldre, analoge radiosambandene nødetatene fremdeles benytter.

Evaluerer

I etterkant av ekstremværet Dagmar vil DNK gjøre en vurdering av om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak for å styrke driftssikkerheten i Nødnett. Det vil også bli gjennomført en gjennomgang av beredskapsrutinene etter hendelsen, i tråd med vanlig praksis.

-