MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

STOR SKOGBRANNFARE

Av Trond Brenden 
05.05.2011
 
Det er nå stor skogbrannfare på Sør- og Østlandet, samt deler av Vestlandet. DSB har i øyeblikket ett helikopter i beredskap. Det står klart til å bistå lokale brannvesen.
-

- Med det tørre varme sommerværet som vi har nå er det viktig at alle oppfører seg slik at det ikke oppstår brann i skog og mark. Det skal ikke mer til enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller i naturen for å starte en skogbrann. DSB overvåker faren for skogbrann over hele landet og vurderer kontinuerlig hvilke beredskapstiltak vi skal sette inn for å støtte brannvesenet, sier sjefingeniør Heidi Vassbotn Løfqvist i DSB.

Økt bevissthet om skogbranner

Statens skogbrannhelikopter er i beredskap fra sin base på Torp flyplass ved Sandefjord fra 15. april til 15. august hvert år.

Det har allerede vært skog- og lyngbranner så langt i år hvor det har vært behov for assistanse fra skogbrannhelikopteret. En rekke skogbranner de senere år, ikke minst Frolandsbrannen, har bidratt til å øke bevisstheten om skogbrann. En rekke tiltak er iverksatt, blant annet på bakgrunn av forslagene fra arbeidsgruppen som gjennomgikk skogbrannberedskapen i 2008.

- I med det tørre været er det stor fare for skogbranner, og vi erfarte i fjor at brannvesenet satte inn betydelige ressurser i startfasen, forteller Løfqvist. DSB forventer at brannvesenet også i år setter inn store ressurser i starten av en brann slik at risiko for storbranner reduseres. I tillegg anmoder brannvesenene raskt om bistand fra Sivilforsvaret.

Kommunalt ansvar

Utgiftene i forbindelse med bruk av skogbrannhelikopter og Sivilforsvaret dekkes av staten, mens Hovedredningssentralen for Sør-Norge koordinerer bruken av skogbrannhelikopter.

- Håndtering av skogbrann er et kommunalt ansvar, men Staten må være i stand til å yte bistand i de tilfeller hvor skogbranner får et vesentlig større omfang enn hva den alminnelige beredskapen kan håndtere, sier Løfqvist.

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, men også gnister fra jernbane og lynnedslag fører til skogbranner. Den eneste naturlige kilde til skogbrann er lynnedslag.

- Folk som ferdes i skog og utmark kan gjøre mye for å hindre at brann oppstår, og i startfasen kan de fleste branner bekjempes med enkle midler. Alle branner må varsles så raskt som mulig til nødnummer 110. Det er viktig at man ikke venter for lenge med å varsle, da kan brannen komme ut av kontroll før brannvesenet rekker fram, sier Løfqvist.

- Nå er det viktig å oppføre seg slik at det ikke oppstår brann. Branner som skyldes uvettig oppførsel kan få store konsekvenser, og DSB vil oppfordre brannvesenene til å følge ekstra nøye med fremover og anmelde til politiet folk som forårsaker branner og branntilløp, sier Løfqvist.

-