MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

NØDNETT SKAL BYGGES I HELE NORGE

Av Trond Brenden 
15.04.2011
 
Stortinget har 9. juni enstemmig vedtatt at Nødnett skal bygges i hele Norge.
-
Vedtaket kommer etter at en samlet Transport- og kommunikasjonskomité 31. mai avgav sin innstilling der de anbefalte utbygging. Komiteen understreker at Nødnett i hele Norge er en viktig satsing på samfunnssikkerhet og styrket beredskap i Norge.

Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), er klar over den store jobben som nå skal gjøres. - Det at samtlige politiske partier stiller seg bak beslutningen, gir den tyngde og forutsigbarhet.

– Nå går vi inn i en planleggingsfase der flere brikker skal på plass. En av de aller første oppgavene DNK må løse, er å ansette de riktige personene til å være med på laget som bygger Nødnett, påpeker Lyngstøl. - Vi snakker om en stor, viktig og samfunnsnyttig infrastrukturutbygging i Norge. Nødnett vil være en spennende oppgave for ingeniører med telekombakgrunn, prosjektledere og en rekke andre yrkesgrupper.

Settestatsråd Trond Giske understreket fra Stortingets talerstol at når man velger å bygge ut Nødnett i hele landet, gir man et viktig arbeidsverktøy til folk som står i krevende og vanskelige situasjoner.  Det er en nødvendig utbygging, og man sørger for at Norge kommer opp på et like godt nivå som de fleste andre land i Europa.

I Norge har man valgt å utvikle kommunikasjonssentraler og tilpassede løsninger til etatene som en del av Nødnettprosjektet.

Settestatsråden understreket at brukerne, brann, helse og politi, har satt en rekke krav til det nye systemet, og at de nå får nye og bedre løsninger.

Kilde:Justis og politidepartementet
 
-