MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

HUSK Å SJEKKE BRANNSIKKERHETEN PÅ HYTTA I PÅSKEN !!!!

Av Trond Brenden 
14.04.2011
 
-
Det er viktig å huske på å kontrollere brannsikkerheten når man er på plasser man ikke er hele tiden, som f.eks. hytta, campingvogna, leilighet osv. Brannvesnet mener det er viktig å kontrollere følgene momenter når man kommer fram til der hvor man ønsker å tilbringe noen hyggelige dager;
  • Sjekk røykvarsleren og påse at du har tilstrekkelig antall og at de fungerer tilfredsstillende.
  • Rømningsveiene må være frie og lett fremkommelig. Viktig å tenke litt ekstra på dette hvis det er mye snø.
  • Det skal være slokkeutstyr tilgjengelig, slik at man evt. kan slokke et lite branntilløp eller begrense brannen. Slokkemiddelet skal være lett tilgjengelig og i orden. Det er også viktig at man vet hvordan det skal brukes.
  • Ta en visuell kontroll av det elektriske anlegget og sjekk at det ikke er noen varmgang i sikringsskapet.
  • Ved fyring i vedovn eller peis må man ta de vanlige forhåndsreglene som er, fyr riktig (god trekk og tørr ved), ikke plasser brennbart materiale for nærme ildstedet, ved uttak av aske skal dette tas opp i en ubrennbar beholder med lokk og plasseres et godt stykke unna brennbar bygning.
  • Ved bruk av levende lys må disse slokkes når dere forlater rommet - alltid!!!!
Brannsikker utleie av hytter og fritidsboliger. Dette temaet kan du lese mer om i dette dokumentet utarbeidet av DSB, Faktaark Hytte.
-
 
-