MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM VANG KOMMUNE

Adresse: Vang Kommune, 2975 Vang i Valdres
Tlf. sentralbord: 61 36 85 00
E-postadresse: post@vang.kommune.no
Nettsider: www.vang.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Vang:

Adresse: Vang kommune, brannvesenet, 2975 Vang i Valdres
Tlf. sentralbord: 61 36 84 11
E-postadresse: terje.halien@vang.kommune.no
Nettsider: www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=525&back=1&MId1=387&MId2=1152
Brannstasjoner: Stasjon T.1 - Grindaheim, Stasjon T.2 - Ryfoss
   
Om brannvesenet:  
   

Feiing/Brann

Vang kommune samarbeider med Nord-Aurdal kommune om brannberedskap. Dei seks valdreskommunane har ein felles førebyggjande avdeling som ligg på Fagernes.

Feietenesta skal gjennomførast etter § 7 i "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn". Der står det at piper skal feiast etter behov, og minimum kvart fjerde år. Kommunen skal føre tilsyn og vurdere feiebehovet i kvar einskild pipe. Avgifta blir fordelt per år, slik at alle må betale feieavgift kvart år.

Spørsmål om løyve til bålbrenning, fyrverkeri etc. kan rettast til brannmeister eller brannsjef.

 
Feieavgift
280 kr+ MVA pr. pipe
180 kr+ MVA pr. pipe utover denf fyrste på kvart tak
Feieavgift
Brann- og feievesenet
Brannsjef Terje Hålien 61 36 84 11 / 97 08 51 00
Varabrannsjef Ove Martin Stende 950 45 055
Feiar Steinar Kvam 953 33 001