MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

Adresse: Øystre Slidre kommune, Tingvang, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes
Tlf. sentralbord: 61 35 25 00
E-postadresse: post@oystre-slidre.kommune.no
Nettsider: www.oystre-slidre.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Øystre Slidre:

Adresse: Øystre Slidre brann- og feiarvesen, 2940 Heggenes
Tlf. sentralbord: 61 35 25 00
E-postadresse: post@oystre-slidre.kommune.no
Nettsider: www.oystre-slidre.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=1089&AId=41&eid=3016
Brannstasjoner: Stasjon V.2 - Heggenes Stasjon V.3 - Beitostølen
   
Om brannvesenet:  
   

Brann/feiing

brannbil

Øystre Slidre kommune samarbeider med Nord-Aurdal kommune om brannberedskap. Dei seks valdreskommunane har ein felles førebyggjande avdeling som ligg på Fagernes.

feier
Feietenesta skal gjennomførast etter § 7 i "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn". Der står det at piper skal feiast etter behov, og minimum kvart fjerde år. Kommunen skal føre tilsyn og vurdere feiebehovet i kvar einskild pipe. Avgifta blir fordelt per år, slik at alle må betale feieavgift kvart år.

Spørsmål om løyve til bålbrenning, fyrverkeri etc. kan rettast til brannmeister eller brannsjef.

Feiaren heng ein lapp på døra dagen før han kjem for å feie. Dersom de ikkje har høve til å vere heime, kan de kvittere på lappen og henge han på døra. Då veit feiaren at de har lese lappen, og at de (forhåpentleg) har stengt alle eldstader og spjeld til røykpiper.
 
Øystre Slidre brannvesen har avtale med Nord-Aurdal kommune om administrasjon og ledelse av brannvesenet.
 
Brannsjef - Einar Helland
Vara brannsjef/Leder Beredskap - Ivar Svensson
Leder forebyggende avdeling - Vidar Nilssen
Branninspektør - Håvard Halvorsen
Branninspektør - Knut Erik Ringen
Feiar - Kjell Ottar Stølen