MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM VESTRE SLIDRE KOMMUNE

Adresse: Vestre Slidre kommune, Slidretun, 2966 Slidre
Tlf. sentralbord: 61 34 50 00
E-postadresse: post@vestre-slidre.kommune.no
Nettsider: www.vestre-slidre.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Vestre Slidre:

Adresse: Vestre Slidre brannvesen, Vestre Slidre kommune , 2966 Slidre
Tlf. sentralbord: 61 34 50 00
E-postadresse: www.vestre-slidre.kommune.no
Nettsider: www.vestre-slidre.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=296&AId=272
Brannstasjoner: Stasjon V.4 - Røn
   
Om brannvesenet:  
   

Brann, tilsyn og feiing

I Vestre Slidre kommune er det Vestre Slidre brann- og feievesen som har ansvaret for ulike brannforbyggjande tiltak samt beredskap. Vestre Slidre brann- og feievesen er delt i to avdelingar:

 
• Beredskapsavdelinga og Feier avd.


 
Valdres brannforebyggende avdeling

Førebyggjande avdeling har som hovudoppgåve å førebyggja brann og andre ulykker. Førebyggjande tiltak kan vera alt frå befaring og tiltak mot risikoobjekt til informasjon retta mot innbyggjarane i kommunen.

Vestre Slidre brannvesen - Beredskapsavdelinga

Vestre Slidre brannvesen skal på kort varsel rykka ut ved brann, trafikkuhell og andre akutte situasjonar. Brannstasjonen ligg i Røn. (ALARMTELEFON: 110)

Målsetjinga er å sikra menneske, dyr og materielle verdiar.
 
 
Vestre Slidre brannvesen har avtale med Nord-Aurdal kommune om administrasjon og ledelse av brannvesenet
 
Brannsjef - Einar Helland
Vara brannsjef/Leder Beredskap - Ivar Svensson
Branninspektør - Håvard Halvorsen
Branninspektør - Knut Erik Ringen
Leder forebyggende avdeling - Vidar Nilssen
Feiar - Reidar Johnsen