MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM NORD-AURDAL KOMMUNE

Adresse: Nord-Aurdal kommune, Rådhuset, Postboks 143, 2901 Fagernes
Tlf. sentralbord: 61 35 90 00
E-postadresse: nak@nord-aurdal.kommune.no
Nettsider: www.nord-aurdal.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Nord-Aurdal:

Adresse: Nord-Aurdal brannvesen, brannstasjonen , 2900 Fagernes
Tlf. sentralbord: 61 35 90 00
E-postadresse: ivar.svensson@nord-aurdal.kommune.no
Nettsider: www.nord-aurdal.kommune.no/artikkel.aspx?AId=679&back=1&MId1=456
Brannstasjoner: Stasjon V.1 - Fagernes, Fagernes lufthavn, Leirin.
   
Om brannvesenet:  
   

Brannvesenet

Redningsbil foran

Brannvesenet som består av totalt 22 mann og  har som hovedoppgave å redde liv og verdier.

  • Brannsjef - Einar Helland
  • Vara brannsjef/Leder beredskap - Ivar Svensson
  • Utrykningsleder/befal - Håvard Halvorsen
  • Utrykningsleder/befal - Jøger Skattebo
  • Branninspektør - Håvard Halvorsen
  • Branninspektør - Knut Erik Ringen
  • Leder forebyggende avdeling - Vidar Nilssen
  • Feier - Kåre Brenden
  • Feier - Daniel Røang

Nord Aurdal brannvesen har i tillegg ansvaret for administrajon og ledelse for Østre Slidre brannvesen, Vestre Slidre brannvesen og Etnedal.

Brannbefalene har en 4 delt vaktberedskap hele året, fra fredag til fredag. Fra 01.03 til 01.10 er det to brannkonstabler med samme vakt. I jule- og nyttårshelga er det også vakt.

Brannvesenet er depotkommune for Interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA Oppland)